Om Ystads Allehanda & Gota Media

  Om Ystads Allehanda

  Ystads Allehanda är en liberal morgontidning som utkommer alla helgfria dagar. Det är den dominerande tidningen i sydöstra Skåne.

  Tidningen grundades 1873. Nätupplagan – ystadsallehanda.se – utkom första gången i juni 2001.

  Tidningen har sitt spridningsområde i sydöstra Skåne, i Ystad, Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo och Skurup.

  Ystads Allehanda grundades 1873 av boktryckaren Axel Fredrik Bjurström. Det första numret av tidningen publicerades 2 juli 1873. Släkten Bjurström hade fram till 1997 ledande befattningar i tidningsföretaget. 1997 såldes tidningen till Bonnierkoncernen genom Sydsvenska Dagbladet. 2003 bildades Skånemedia där Ystads Allehanda tillsammans med Kristianstadsbladet och Trelleborgs Allehanda ingår. 2009-2011 var Skånemedia ett dotterbolag till Sydsvenskan. Sedan 2011 ägs Skånemedia av Gota Media och stiftelsen Kristianstadspress.

  Lurblåsaren, eller tornväktaren som den också kallas, och som finns i tidningens logga har varit en symbol för Ystads Allehanda sedan 1947.

  Under Andra världskriget infördes på förstasidan av tidningen en daglig sammanfattning av händelseutvecklingen av krigshändelserna. Denna utrikesspalt levde kvar på denna plats ända till 1990.

  Ystads Allehandas centralredaktion finns sedan 1877 i lokaler i hörnet Sladdergatan– Lilla Norregatan i centrala Ystad.

  1999 övergick Ystads Allehanda från broadsheet till det mindre tabloidformatet.

  Ystads Allehanda ingår i Skånemedia som ägs av Gota Media och Stiftelsen Kristianstadspress. Övriga tidningar i Skånemedia är Kristianstadsbladet och Trelleborgs Allehanda. VD för Skånemedia är Johan Larsson.

  Chefredaktör för Ystads Allehanda är Lars Mohlin.

   

   

  Om Gota Media

  gotamGota Media värnar starkt om den prenumererade morgontidningen och ser som sin uppgift att långsiktigt trygga den publicistiska verksamheten och samtidigt anpassa den till de kanaler och former som varje tid kräver. Den publicistiska verksamheten ska ha en utpräglat lokal profil. Respektive tidning ska verka utifrån sin marknad och sina traditioner och se till att den även framgent är utgivningsortens dominerande nyhetsförmedlare och opinionsbildare.
  Tidningsutgivning är en mycket konkurrensutsatt verksamhet där effektivitet kopplat till höga krav på kvalitet är en förutsättning för långsiktig framgång. Företaget ska ha en rationell och marknadsorienterad organisation med förmåga att genomföra framgångsrika, kommersiella satsningar.
  Funktioner inom koncernen, vilka kan skötas utan krav på lokal förankring och geografisk närhet, ska samordnas.

  Affärsidé

  “Gota Media ska äga och utveckla publicistisk verksamhet med starkt lokal förankring och hög kvalitet. Företagets organisation ska kännetecknas av effektivitet och ständig affärsutveckling.”

  Ansvarig utgivare

  Ansvarig utgivare är Lars Mohlin. Det innebär att han enligt tryckfrihetsförordningen är ensam ansvarig för allt innehåll och bestämmer vad som får publiceras i ystadsallehanda.se, liksom i tidningen Ystads Allehanda.

  Meddelarskydd

  Enligt grundlag har du meddelarfrihet. Om du lämnar nyhetstips till oss har du rätt att vara anonym. Meddelarskyddet är grundlagsfäst och myndigheterna får inte försöka ta reda på vem du är.

  Upphovsrätt

  Allt material – texter, bilder, grafik, teckningar o s v – som publiceras på ystadsallehanda.se är skyddat av upphovsrättslagen. Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av materialet – såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål – är förbjudet och förutsätter tillstånd av tidningen och upphovsmannen. Det betyder till exempel att du inte utan tillstånd får överföra materialet till din egen hemsida. Du får inte heller ta kopior och sprida dem. Det gäller även skolor. Materialet får enbart användas för privat bruk. Citat ur materialet är tillåtna, men endast i den begränsade omfattning som följer av upphovsrättslagen, och med angivande av källa.

  • Kontaktinformation

   Kundcenter

   Telefon: 0411-55 78 88

   Privatannonsering

   Telefon: 0411-55 79 79

   Utebliven tidning

   0771-87 30 34

   Dygnet runt på www.utebliventidning.se


  • Ystads Allehanda ingår i Skånemedia med Gota Media AB som majoritetsägare. I samma mediegrupp ingår även Borås Tidning, Ulricehamns Tidning, Blekinge Läns Tidning, Smålandsposten, Sydöstran, Barometern, OT, Östra Småland, Kristianstadsbladet, Trelleborgs Allehanda, Ölandsbladet, Kalmar läns tidning, Nybro Tidning och Växjöbladet Kronobergaren.

  © Copyright 2014 Ystads Allehanda Kundcenter, alla rättigheter reserverade